Bressol d'estiu 2019 - Escola Bressol Municipal Carabassa

Casals a BARCELONA
  • de 1 a 3 anys
  • del 16 al 31 de juliol 2019 (3 torns)

Informació general

La Bressol d'estiu és un servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l'escola posant l'èmfasi en el joc, l'aigua, la natura i el gaudi dels infants.

Durant el període de vacances escolars la Bressol d'estiu possibilita la conciliació de la vida familiar i laboral.

Els objectius que ens plantegem són:

- Seguir la mateixa línia metodològica de l'escola

- Garantir la relació i comunicació amb les famílies

- Potenciar l'autonomia de l'infant

- Oferir ambients i racons amb propostes que fomentin el joc lliure

LES BRESSOLS D'ESTIU S'ADRECEN A INFANTS ESCOLARITZATS DURANT EL CURS 18-19 A LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE BARCELONA

Inscripcions ON-LINE a partir del 27 d'abril

Aquest casal d'estiu està homologat per l'Ajuntament de Barcelona.

Raons per inscriure-s'hi

La vida quotidiana i les rutines vertebraran el dia a dia a l'escola, possibilitaran seguretat i confiança en el grup d'infants i permetran avançar i assolir reptes en relació a l'autonomia.

Realitzarem activitats a l'aire lliure potenciant el contacte amb la natura ( al patí o al jardí de l'escola)

Farem propostes de joc lliure i activitats amb aigua amb l'objectiu de refrescar-nos, experimentar i gaudir en grup.

 

 

Activitats inclusives!

Per poder sol·licitar equip especialitzat  per atendre els infants amb necessitats educatives, caldrà reunir els següents requisits:

- Estar escolaritzat a les escoles bressols municipals de Barcelona durant el curs 18-19

- Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona

- Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un Centre d’atenció a Persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 

També es podran valorar sol·licituds d’infants que aportin el dictamen acreditatiu de l’EAP o de professionals del CDIAP/EIPI/EANE O CSMIJ.

Un programa pensat per aprofitar cada instant del dia

08:00 Servei d'acollida matinal (opcional)
09:00 Benvinguda i rebuda dels infants i les famílies
09:30 Propostes de joc i experimentació
10:30 Sortida al pati o jardí
11:30 Hábits d'autonomia i d'higiene. Comiat infants Bressol matinal. Dinar
13:00 Migdiada
15:00 Hábits d'autonomia i d'higiene
16:00 Berenar
17:00 Comiat i recollida progressiva dels infants

Organitza

Aquesta activitat està promoguda per AMPA E.B.M. CARABASSA (avís legal) i gestionada per FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI (avís legal)

Detalls

La Fundació Catalana de l’Esplai, organitza una campanya d’estiu sota el lema “Un Estiu per a Tothom!” amb la marca Encerta l’Estiu. Les avantatges per estar adherits a la campanya d’estiu són:

- Possibilitat d’autofinançament de l’activitat per les famílies (talonari- rifa d'estiu)

- Possibilitat d'obtenir Beques Fundesplai

- Possibilitat de pagament fraccionat: 3 pagaments màxim.

Termini de pagament: la setmana anterior d'iniciar l'activitat.

Persona de contacte: Elisa Serra / eserra@fundesplai.org / 667.86.30.11 

L'equip d'educadors i educadores

La Bressol d'estiu la duu a terme l’equip de educadores de suport de l’escola. L’equip té la titulació necessària que regula el Decret d’activitats d’estiu d’educació en el lleure. (Tècnic/a Superior/a d’Educació Infantil i/o Monitor/a de Lleure, segons el nombre d’infants inscrits).

La ràtio és de 8 infants per cada educadora.

A cada escola hi haurà una coordinadora amb la titulació de Directora d'activitats de lleure.

Preus i disponibilitats

Inscriu els teus fils / filles en 3 clics!
  1. Marca els torns que t'interessen
  2. Indica el nombre de participants que vols inscriure
  3. Fes clic al botó Començar la inscripció

Pots acollir-te al nostre programa d'autofinançament i així finançar fins al 100% de la teva activitat.
més informació sobre l'autofinançament

de 1 a 3 anys
Servei Preu × persona  
CASAL EBM. CARABASSA: 1ª SETM. (4d)
del dimarts 16 al divendres 19 de juliol 2019
Casal Matí - 1a Setmana
60,00 €
Casal Tot el dia - 1a Setmana
120,00 €
CASAL EBM. CARABASSA: 2ª SETM. (5d)
del dilluns 22 al divendres 26 de juliol 2019
Casal Matí - 2a Setmana
75,00 €
Casal Tot el dia - 2a Setmana
150,00 €
CASAL EBM. CARABASSA: 3ª SETM. (3d)
del dilluns 29 al dimecres 31 de juliol 2019
Casal Matí - 3a Setmana
45,00 €
Casal Tot el dia - 3a Setmana
90,00 €
Vull inscriure

Localització

ESCOLA BRESSOL CARABASSA
C. Carabassa, 8
08002 BARCELONA