Mesures de prevenció del COVID-19

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

Pots descarregar-te aquí els protocols oficials del PROCICAT pel que fa a les activitats de lleure de l'estiu.

 

Higiene personal

Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.

 

Neteja i desinfecció

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.

 

Activitats a l'aire lliure

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

 

Grups de convivència

En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants. En les colònies i campaments, el grup de convivència pot ser com a màxim de 30 participants.

 

Formació dels educadors/es

Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.

 

Responsable de la seguretat i higiene

A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes mesures.

 

No es permetran visites

No es permetran les visites/entrades de familiars a les activitats i s'organitzaran de manera esglaonada les entrades i sortides.

 

Control de temperatura i símptomes

Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.

 

Protocol en cas de positiu

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l'equip.

 

No es podrà participar si...

En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.

 

Ventilació del espais

Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al dia i es desinfectaran periòdicament.

 

Transport

Els infants i els monitors/es hauran de dur mascareta en els transports en autocar. Quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

Resol els teus dubtes: pregunta'ns!

T'aclarim tots els dubtes sobre les activitats d'estiu! Necessites saber més sobre les mesures de prevenció de COVID-19? Els nostres equips estan treballant intensament per preparar el millor estiu per a tothom. Fes-nos una consulta i et respondrem el més aviat possible.

Si la teva consulta porta sobre una activitat en particular, indica'ns quina és!

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L'estiu és un dels moments estrella del lleure educatiu: volem que tots els infants i joves puguin gaudir de colònies i casals d'estiu, campaments a la natura, camps de treball,... preparem activitats per a tots els gustos i butxaques!

Coneix Fundesplai