Mesures de prevenció del COVID-19

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

Pots descarregar-te aquí els protocols oficials del PROCICAT pel que fa a les activitats de lleure de l'estiu.

 

Higiene personal

Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.

 

Neteja i desinfecció

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.

 

Activitats a l'aire lliure

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

 

Grups de convivència

En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants. En les colònies i campaments, el grup de convivència pot ser com a màxim de 30 participants.

 

Formació dels educadors/es

Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.

 

Responsable de la seguretat i higiene

A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes mesures.

 

No es permetran visites

No es permetran les visites/entrades de familiars a les activitats i s'organitzaran de manera esglaonada les entrades i sortides.

 

Control de temperatura i símptomes

Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.

 

Protocol en cas de positiu

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l'equip.

 

No es podrà participar si...

En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.

 

Ventilació del espais

Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al dia i es desinfectaran periòdicament.

 

Transport

Els infants i els monitors/es hauran de dur mascareta en els transports en autocar. Quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

Resol els teus dubtes: pregunta'ns!

Si la teva consulta porta sobre una activitat en particular, indica'ns quina és!

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L'estiu és un dels moments estrella del lleure educatiu: volem que tots els infants i joves puguin gaudir de colònies i casals d'estiu, campaments a la natura, camps de treball,... preparem activitats per a tots els gustos i butxaques!

Coneix Fundesplai